No. 7 OHIO STATE

21-10 (11-9 B1G)

No. 10 Purdue

16-15 (9-11 B1G)