Share

No. 4 Ohio State 21, No. 13 Penn State 14
Jan. 24, 2010
St. John Arena
Columbus, Ohio
Attendance:
3,000

125
No. 19 Nikko Triggas (OSU) vs. No. 12 Brad Pataky (PSU)
Period 1: OSU take down (2-0) … PSU escape (2-1) … PSU take down (2-3) … PSU nearfall (2-5). Period 2: PSU revseral (2-7) … OSU escape (3-7) … OSU takedown (5-7) … PSU escape (5-8). Period 3: Stalling PSU (6-8) … OSU escape (7-8) … PSU bonus point for riding time (7-9).

OSU 0, PSU 3

133
Ian Paddock (OSU) vs. Bryan Pearsall (PSU) 
Period 1: OSU take down (2-0) … OSU nearfall (5-0). Period 2: (Paddock down) OSU take down (7-0) … OSU nearfall (10-0). Period 3: (Pearsall down) OSU nearfall (12-0) … PSU reversal (12-2) … OSU bonus point for riding time (13-2).

OSU 4, PSU 3

141
No. 3 Reece Humphrey (OSU) vs. Adam Lynch (PSU) 
Period 1: OSU take down (2-0) … PSU escape (2-1) … OSU take down (4-1) … PSU escape (4-2) … OSU take down (6-2) … PSU escape (6-3) … OSU take down (8-3) … PSU escape (8-4) … OSU take down (10-4). Period 2: (Humphrey down) OSU escape (11-4) … OSU take down (13-4) … PSU escape (13-5) … OSU take down (15-5) … PSU escape (15-6) … OSU take down (17-6). Period 3: (Lynch down) PSU escape (17-7) … OSU take down (19-7) … OSU nearfall (21-7) … OSU bonus point for riding time (3:16) for 22-7 final.

OSU 9, PSU 3

149
No. 3 Lance Palmer (OSU) vs. No. 5 Frank Molinaro (PSU) 
Period 1: OSU take down (2-0; 00:22). Period 2: (Molinaro down) OSU stalling … PSU escape (2-1) … PSU stalling. Period 3: (Palmer down) OSU reversal (4-1) … PSU escape (4-2) … OSU stalling (4-3; 00:13) … OSU bonus point for riding time (1:28) for 5-3 final.

OSU 12, PSU 3

157
Tony Jameson (OSU) vs. No. 5 Cyler Sanderson (PSU) 
Period 1: OSU take down (2-0) … PSU escape (2-1) … PSU take down (2-3) … PSU nearfall (2-5) … PSU caution. Period 2: (Sanderson down) PSU escape (2-6) … PSU take down (2-8) … OSU stalling warning. Period 3: (Jameson down) OSU stalling (2-9) … OSU injury timeout (00:29) … PSU bonus point for riding time (4:44) in 2-10 major decision.

OSU 12, PSU 7

165
No. 7 Colt Sponseller (OSU) vs. No. 8 Dan Vallimont (PSU)
Period 1: PSU take down (0-2) … OSU escape (1-2). Period 2: (Sponseller down) OSU escape (2-2) … PSU stalling warning. Period 3: (Vallimont down) PSU stalling (3-2) … OSU bonus point for riding time (1:34) for a 4-2 win.

OSU 15, PSU 7

174
No. 12 Dave Rella (OSU) vs. Justin Ortega (PSU) 
Period 1: 0-0. Period 2: (Rella down) PSU caution … PSU caution … OSU escape (1-0) … OSU take down (3-0) … PSU escape (3-1) … OSU take down (5-1). Period 3: (Ortega down) PSU escape (5-2) … PSU stalling warning … OSU take down (7-2) … PSU escape (7-3) … OSU take down (9-3) … PSU escape (9-4) … OSU take down (11-4) … PSU escape (11-5) … OSU bonus point for riding time ( 1:35) for a 12-5 victory.

OSU 18, PSU 7

184
TC Pendleton (OSU) vs. No. 12 David Erwin (PSU) 
Period 1: PSU take down (0-2). Period 2: (Erwin down) PSU escape (0-3) … PSU take down (0-5) … OSU escape (1-5) … PSU take down (1-7) … PSU nearfall (1-10). Period 3: (Pendleton down) … OSU stalling warning … PSU nearfall (1-13) … OSU stalling (1-14) … OSU escape (2-14) … PSU bonus point for riding time (4:43) for 2-15 victory.

OSU 18, PSU 11

197
C.J. Magrum (OSU) vs. David Crowell (PSU)
Period 1: OSU take down (2-0) … PSU escape (2-1) … OSU take down (4-1) … PSU escape (4-2) … OSU take down (6-2). Period 2: (Crowell down) PSU escape (6-3) … PSU take down (6-5). Period 3: (Magrum down) OSU escape (7-5) … OSU take down (9-5) … PSU caution … OSU stalling warning (00:23) … PSU escape (9-6) … OSU bonus point for riding time (3:53) for a 10-6 decision.

OSU 21, PSU 11 

285
No. 20 Corey Morrison (OSU) vs. No. 11 Cameron Wade (PSU)
Period 1: PSU take down (0-2) … Period 2: (Morrison down) PSU nearfall (0-5) … PSU take down (0-7). Period 3: PSU escape (0-8) … OSU take down (2-8) … PSU escape (2-9) … OSU take down (4-9) … PSU escape (4-10) … 10-4 PSU decision (00:54 riding time).

OSU 21, PSU 14