Ohio State Buckeyes
Anthony Samways corner msoc_093022_vs_rutgers_05
Ohio State Buckeyes
Ohio State Buckeyes
Ohio State Buckeyes
Ohio Stadium Rotunda and TBDBITL